Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Stad & Ambt – Vollenhove

Huisartsenpraktijk Stad & Ambt

Telefoonnummer: (0527) 241 290

  • voor contact met de assistente blijft u aan de lijn
  • bij  een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor het inspreken van herhaalrecepten kiest u optie 2

voor medische noodsituaties buiten praktijktijden belt u met
huisartsenpost Emmeloord   (0900) 333 6 333

 

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij streven naar optimale zorg. Mocht u echter niet tevreden zijn over een behandeling, de bejegening of mocht er naar uw idee een fout gemaakt zijn dan horen wij dit graag van u.

Niet alleen willen we u graag serieus nemen wanneer u vindt dat u niet goed behandeld bent, ook voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is uw informatie van belang.

Wanneer u het lastig vindt om te bellen kunt u op deze pagina een klachtenformulier downloaden en deze bij de praktijk inleveren of in de bus doen. Na het ontvangen van de klacht zullen we binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. Klik hier voor het downloaden van het klachtenformulier.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) faciliteert een netwerk van onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de Geschilleninstanties Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE erkend.

Heeft u een klacht over uw huisarts, apotheker of huisartsenorganisatie en bent u er samen niet uitgekomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

(laatste 4 alinea’s overgenomen van de website van SKGE)