Passanten – Huisartsenpraktijk Stad & Ambt – Vollenhove

Huisartsenpraktijk Stad & Ambt

Telefoonnummer: (0527) 241 290

  • voor contact met de assistente blijft u aan de lijn
  • bij  een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor het inspreken van herhaalrecepten kiest u optie 2

voor medische noodsituaties buiten praktijktijden belt u met
huisartsenpost Emmeloord   (0900) 333 6 333

 

Passanten

Het heeft altijd de voorkeur dat u zorg of medicatie bij uw eigen huisarts en apotheek betrekt. Natuurlijk kunt u voor noodzakelijke spoedzorg  altijd bij ons terecht.

Wanneer u als passant op consult komt in onze huisartsenpraktijk, terwijl u niet bij ons bent ingeschreven als vaste patiënt, zijn wij wettelijk verplicht u naar uw medische achtergrond te vragen. Om u goede zorg te leveren nemen wij deze gegevens op in ons patiëntenbestand.

Zonder deze gegevens kunnen we geen (passende) zorg bieden. Wij vragen u dan ook om vooraf ons intakeformulier passanten in te vullen. Dit formulier kunt u ophalen bij onze praktijk of hier downloaden. De assistente voert alle gegevens in de computer in, zodat onze elektronische medicatiebewakingssystemen ook geactiveerd worden. Vergeet niet om het formulier te ondertekenen!

Als u een medicatieoverzicht van uw eigen apotheek of huisarts heeft, vragen we u deze bij de assistente af te geven.

Wanneer u tijdens het consult medicatie voorgeschreven krijgt, kunnen wij het recept doorsturen naar de apotheek van uw keuze.

Meestal kunnen we de kosten direct doorberekenen aan uw zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, kunt u kosten verbonden aan het eventuele huisartsbezoek direct (contant of per pin) voldoen. U krijgt dan een nota mee die u bij uw zorgverzekeraar kan indienen.

Graag vernemen wij het als u aanvullende vragen heeft.