Uitschrijving – Huisartsenpraktijk Stad & Ambt – Vollenhove

Huisartsenpraktijk Stad & Ambt

Telefoonnummer: (0527) 241 290

  • voor contact met de assistente blijft u aan de lijn
  • bij  een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor het inspreken van herhaalrecepten kiest u optie 2

voor medische noodsituaties buiten praktijktijden belt u met
huisartsenpost Emmeloord   (0900) 333 6 333

 

Uitschrijving

Indien u bij een andere huisarts inschrijft is het van belang dat uw medisch dossier aan deze huisarts wordt overgedragen. Bij wet zijn hier regels voor opgesteld. Deze regels passen wij toe aan de hand van het advies van de artsenfederatie KNMG.

Voor een correcte overdracht hebben we de volgende informatie nodig:

  • Naam en adresgegevens nieuwe huisarts.
  • Een individuele toestemmingsverklaring van iedere patient van 12 jaar en ouder.
  • Door de wettelijk vertegenwoordigers (mede) ondertekende toestemmingsverklaring voor iedere patient tot 12 jaar en wilsonbekwame patienten.

Door het downloaden, invullen en onderteken van het “verzoek overdracht medisch dossier andere huisarts” kunt u ons deze informatie en de vereiste toestemming verschaffen.

Wanneer u zich inschrijft bij uw nieuwe huisarts zal deze ons op de hoogte stellen van uw inschrijving. Pas na dit bericht kunnen wij een volgende stap zetten.

Als de mail van uw nieuwe huisarts en de ingevulde en ondertekende toestemmingsformulieren bij ons binnen zijn, dragen wij zo spoedig mogelijk het medisch dossier over aan de nieuwe huisarts.